obrázek

zsnrise

základní škola, Březinova 193, 588 65


O škole


Škola v Nové Říši

Obec Nová Říše měla školu od dávných dob, první zmínka se objevuje v dobových záznamech z roku 1586, ve kterém vyvstal spor mezi obcí a klášterem, ve věci úhrady nákladů na mzdu učitele. První učitel, o kterém se udávají první data, byl Josef Procházka, který zde působil od r. 1755. Po něm nastoupil na školu jeho syn Bernard Procházka, který vedl školu do roku 1800. V této době bylo v premonstrátském klášteře založeno gymnasium, které trvalo pouhých 8 let, kdy muselo být zrušeno z důvodu nedostatku peněz. V roce 1842 se počala stavět nová jednopatrová školní budova u kostela sv.Petra a Pavla. Byly zde umístěny dvě třídy a v přízemí se nacházel byt nadučitelův. Tato budova se zachovala do dnešní doby a učíval zde v letech 1888-1901 počátecký rodák Václav Jebavý, později proslulý světový básník Otokar Březina. Při rozšíření školy na trojtřídní v r. 1875 se ukázal nedostatek místa, a proto byla najata místnost v Ústavě korunního prince Rudolfa (dnešní objekt radnice). Součástí tohoto ústavu byla dívčí industriální škola tzv. rodinná škola, pod vedením řádových sester. Průměrný počet žákyň byl asi 90. Za nadučitele Filipa Pořízky byla vystavěna v roce 1908 zcela nová školní budova nákladem 80 000 korun. V roce 1920/21 byla zřízena vedle obecné školy, škola měšťanská. V roce 1938 byl podle zákona ustanoven nový název, a to: Újezdní měšťanská škola. Chodily sem děti i z dalekého okolí např. z Budče, Knínic, Horní Slatiny, Radkovic atd. Ve školním roce 1938/39 navštěvuje obecnou školu 166 žáků a měšťanskou školu 227 žáků. Po 2.sv.válce škola změnila název na národní školu a to vydrželo až do nové školní organizace v r. 1953, kdy se stala součástí osmileté střední a od roku 1961/62, základní devítileté školy. Ve školním roce 1959/60 padlo rozhodnutí o výstavbě školní stravovny a ještě v tém že roce bylo zakoupeno zařízení. O rok později byl přijat návrh na přístavbu školy z důvodu nedostatku místa pro 9.třídy. Další významná investice proběhla v roce 1976, kdy bylo započato se stavbou tělocvičny. Kromě tělocvičny, sprch a šaten přibudou tři nové třídy. V roce 1981/82 se opět mění na osmiletou základní školu a to trvá až do roku 1996, kdy se rozšiřuje na devítiletou školu. Pět let předtím bylo započato s opravou fasády školní budovy a výměny oken na jižní a východní straně, což obnáší částku 500tis.korun. Tato oprava byla dokončena ve školním roce 1992/93. V letech 1995/96 byla vybudována počítačová učebna v nákladu 300 000 Kč. Zároveň došlo k rekonstrukci podlahy v tělocvičně, kde místo parket byl dán umělohmotný litý povrch Pulastic v celkovém nákladu 500 000 Kč. O rok později došlo k opravě fasády na severní straně, takže celá budova má nový kabát a zároveň proběhla rekonstrukce už nevyhovujících toalet v obou poschodí v celkovém nákladu 900 000 Kč. V roce 2000 byl na škole vyměněn kotel na pevná paliva za plynový kotel. Tato rekonstrukce stála přibližně 1 000 000 Kč. Můžete zde vložit informace o zaměření školy, historii školy, úvodní slovo ředitele a jiné podrobné informace.[reklama]

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.emistr.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.